ZALORA 2019年雙11優惠碼:低至6折

(15 reviews)

Expires in

今次Zalora在2019年雙11有超多優惠碼可以用到呀,低至6折呀,正!

6折

🙇🙇呢個優惠可能已過期,不妨按此試一試仲有冇做緊!

試過都冇可睇睇以下Zalora優惠代碼/Coupon Code有用無:

💰💰全城至抵雙11網購優惠/優惠碼大集合,全年買嘢最最最抵嘅時間,記住要check晒啲價惠呀,有好多係隱藏/獨家優惠架!💰💰

ZALORA 2019年雙11優惠碼:低至6折

 • 慳家即睇👉👉👉ZALORA 2019年雙11優惠碼:低至6折SINGLES40👈👈👈按此立刻享受慳家優惠

Tips:我地為咗方便慳家人,只要按一下我地提供嘅 Coupon Code 就會自動為你 Copy,跟住可以即刻 Paste 貼上(電腦上就可用 mouse right click/按 [Ctrl] + [V]),立即使用優惠,幫你慳埋時間!

嘩,Zalora在2019年又推出超瘋狂嘅優惠呀,個一年一度嘅雙十一優惠搞咗咁多年優惠越來越抵,又越來越早呀!今次Zalora在2019年雙11有超多優惠碼可以用到呀,低至6折呀,即睇啦:

 • Zalora精選貨品額外6折優惠碼 SINGLES40 (優惠日期:2019年11月10日至11日;需買滿$699,每單最多慳$599,每人最多用2次)
 • Zalora精選貨品低至1折+額外6折優惠碼 SPARKJOY (優惠日期:2019年11月11日)
 • Zalora精選貨品額外75折優惠碼 SINGLES25 (優惠日期:2019年11月1日至8日;需買滿$599,每單最多慳$250,每人最多用2次)
 • Zalora精選貨品額外7折優惠碼 SINGLES30 (優惠日期:2019年11月8日至11日;需買滿$599,每單最多慳$340,每人最多用2次)
 • Zalora全網額外88折優惠碼 SELF22 (優惠日期:2019年11月8日中午12時至下午3時;需買滿$699,每單最多慳$250,每人最多用2次)

ZALORA 2019年双11優惠碼優惠日期:即日起至2019年11月11日

慳家Tips:Zalora買滿$200就享用到免運費優惠啦!不過要留意係有些指定商店要在商店內買夠$200先有免運架!

精選慳家@香港推介:ZALORA 2019年双11優惠碼:低至6折>即刻去睇睇優惠詳情啦!

注意:

 • 只限購買指定貨品才可使用ZALORA 優惠推廣編碼
 • 優惠適用於正價及減價貨品
 • 每位顧客只可使用ZALORA獨家優惠推廣Code編碼一次
 • 此推廣編碼不可與其他推廣碼同時使用。
💰💰全城至抵雙11網購優惠/優惠碼大集合,全年買嘢最最最抵嘅時間,記住要check晒啲價惠呀,有好多係隱藏/獨家優惠架!💰💰
ZALORA 2019年雙11優惠碼:低至6折

圖片來源:官方網站、Facebook或互聯網

 • 慳家即睇👉👉👉ZALORA 2019年雙11優惠碼:低至6折SINGLES40👈👈👈按此立刻享受慳家優惠

重要告示:慳家盡力確保這裡所提供的優惠/資訊正確,不過由於商戶可能隨時改變/撴銷/限制優惠條款和內容,所以慳家網並不能確保慳家人必定能夠取得優惠,慳家人需自行與商戶確認,慳家網並不會為未能取得優惠而賠償損失;此外,請注意,所有優惠由商戶提供,慳家並不會負擔商戶的任何法律責任,慳家網並不會向慳家人送出優惠/現金回贈,敬請留意!

Company

Zalora

ZALORA HK是一個非常熱門的網上時裝和鞋類購物網站,Zalora香港為來全球最合潮流的時裝產品以及提供所有您最喜愛的國際設計師的時裝產品,以非常平的價錢發售。最正係,Zalora經常會推出好多超底優惠,同埋會同好多信用卡/其他品牌合作推推折扣優惠Zalora Coupon Code,只要用了呢啲Zalora code好多時可以全單享有8折或更低,慳家人去Zalora買野前,記住到慳家網搜尋最新最抵Zalora code呀!

更多優惠商戶