Uber Taxi 每程額外 85 折優惠碼

Expires in

優惠期有限!
由即日起至 3 月 7 日預約 Uber Taxi 行程,即可享額外 85 折專屬優惠。

85折

🙇🙇呢個優惠可能已過期,不妨按此試一試仲有冇做緊!

同埋睇睇以下最新Uber HK 優步優惠代碼/Coupon Code有用無:

[新] Uber HK 香港首次用Uber即減$100優惠碼

★★★★★
只要係第一個Uber HK行程,輸入優惠碼就可以即享$100優惠

🔥 Code優惠碼:HGHK24 Copy

Expires in

Uber Taxi 每程額外 85 折優惠碼

優惠更新日期:Thu, 04 Nov 2021 03:35:50 +0800

  • 堅慳架,即睇👉👉👉Uber Taxi 每程額外 85 折優惠碼TAXIHKMAR7XP👈👈👈按此立刻享受慳家優惠

Tips:我地為咗方便堅慳家人,只要按一下我地提供嘅 Coupon Code 就會自動為你 Copy,跟住可以即刻 Paste 貼上(電腦上就可用 mouse right click/按 [Ctrl] + [V];電話就長按個格然後就按"Paste"就得),立即就可以使用優惠碼,幫你慳埋時間呀!

Uber Taxi 現已全新登場,帶來比以往更經濟實惠的乘車選項!此外,只要用提供嘅優惠碼更可享 Uber Taxi 行程優惠,由即日起至 2021 年 3 月 7 日預約 Uber Taxi 行程,即可享額外 85 折專屬優惠。

慳家Tips:以上Uber優惠碼或不可以與 Uber迎新優惠 一同使用

Uber Taxi 每程額外 85 折優惠碼優惠期:即日至2021 年 3 月 7 日

精選慳家人優惠推介:Uber Taxi 每程額外 85 折優惠碼>即刻去睇睇優惠詳情啦!

注意:

  • Uber Taxi 專屬優惠只適用於特選乘客使用,並不可轉讓。
  • 乘客於 3 月 7 日或之前,預約的首 6 趟 Uber Taxi 行程可獲得 85 折優惠。每趟行程最高優惠金額為 HK$50。
  • 每趟 Uber 行程只能使用一個優惠。如果你的帳戶有多於一個適用的優惠,系統會優先使用符合條款及細則,以及價值最高的優惠。
  • 優惠只適用於香港的行程。
  • 有關任何優惠的爭議,Uber 保留最終決定權。
Uber Taxi 每程額外 85 折優惠碼

圖片來源:官方網站、Facebook或互聯網

重要告示:haanga.hk 盡力確保這裡所提供的優惠/資訊正確,不過由於商戶可能隨時改變/撴銷/限制優惠條款和內容,所以haanga.hk 並不能確保堅慳家人必定能夠取得優惠,堅慳家人需自行與商戶確認,haanga.hk 並不會為未能取得優惠而賠償損失;此外,請注意,所有優惠由商戶提供,haanga.hk 並不會負擔商戶的任何法律責任,haanga.hk 並不會向堅慳家人送出優惠/現金回贈,敬請留意!

優惠慳人包

Uber HK 優步優惠慳人包

Uber HK 優步 優惠慳人包

2008 年大雪的巴黎傍晚,Travis Kalanick 及 Garrett Camp 想截的士嘅時候遇到麻煩。所以佢哋就諗出咗一個簡單的方法 — 㩒一個掣,就可以搭車,呢個就係Uber的誔生。 喺幾個都會區提供高級商務車服務開始嘅 Uber App 依家正改變緊全球數百個城市嘅流動脈胳。無論係搭車、一份三文治,定係一個包裹,Uber利用科技喺人們有需求嘅時候為人們提供佢哋想要嘅服務。 對於成為 Uber 司機嘅男男女女,Uber App 代表咗靈活賺錢嘅新方法。對城市而言,Uber HK幫手加強經濟、改變交通服務嘅可及性,並令街道更安全。當您令交通如流水般可靠暢順,大家得益。特別喺外面落緊大雨時。當大家對香港的士司機的駕駛態度很有意見時,可試試搭Uber體驗一下方便舒適的點到點交通,好多時仲比的士平!之前未註冊過Uber的搭客更可享首次搭Uber免費添!而為確保所有 Uber 車程都受法定要求的保險所保障,Uber 已向美亞保險香港有限公司購買保險,日後乘車就更有保障啦!

更多品牌專屬優惠