OKiBook 父親節$40 現金回贈優惠碼+高達優惠5折+葡萄酒$1000折扣

Expires in

優惠期有限!
最最正係OKiBook今次推出咗父親節優惠推廣,超抵!

-$24

🙇🙇呢個優惠可能已過期,不妨按此試一試仲有冇做緊!

OKiBook 父親節$40 現金回贈優惠碼+高達優惠5折+葡萄酒$1000折扣

優惠更新日期:Sat, 05 Jun 2021 01:24:59 +0800

  • 堅慳架,即睇👉👉👉OKiBook 父親節$40 現金回贈優惠碼+高達優惠5折+葡萄酒$1000折扣EARLYDAD40👈👈👈按此立刻享受慳家優惠

Tips:我地為咗方便堅慳家人,只要按一下我地提供嘅 Coupon Code 就會自動為你 Copy,跟住可以即刻 Paste 貼上(電腦上就可用 mouse right click/按 [Ctrl] + [V];電話就長按個格然後就按"Paste"就得),立即就可以使用優惠碼,幫你慳埋時間呀!

OKiBook網站上可以預訂自助餐以及其他餐飲,最重要係夠平!至於OKiBook係咪可信,即睇睇以下嘅訂枱步驟就知道一啲錢都唔經佢手,所以好穩陣,未試過嘅慳家人下次要食自助餐真係要睇睇先,格一格價呀:

  • 搜尋心儀的餐廳、日子、時間及優惠,高達5折優惠折扣
  • 輸入你的訂檯資料,然後按“OK, I Book“完成訂檯
  • 即時收到電郵確認書
  • 享受用餐及於用餐後在餐廳直接付款,不需要預先付款呀!

OKiBook 在2021年6月同父親節推出獨家會員優惠,即睇啦:

OKiBook 父親節$40 現金回贈優惠碼+高達優惠5折+葡萄酒$1000折扣

圖片來源:官方網站、Facebook或互聯網

重要告示:haanga.hk 盡力確保這裡所提供的優惠/資訊正確,不過由於商戶可能隨時改變/撴銷/限制優惠條款和內容,所以haanga.hk 並不能確保堅慳家人必定能夠取得優惠,堅慳家人需自行與商戶確認,haanga.hk 並不會為未能取得優惠而賠償損失;此外,請注意,所有優惠由商戶提供,haanga.hk 並不會負擔商戶的任何法律責任,haanga.hk 並不會向堅慳家人送出優惠/現金回贈,敬請留意!

優惠慳人包

OKiBook優惠慳人包

OKiBook 優惠慳人包

OKiBook係全香港第一個為慳家人提供最新、最抵、最高級美食優惠嘅平台,要book自助餐就一定要比較下OKiBook同埋酒店/餐廳官網嘅價錢,可能仲平啲架!OKiBook最正係可以即時訂位嘅OKiBook即時訂枱添,想食得最慳就千祈唔可以錯過喇!

更多品牌專屬優惠