Lalamove 電子錢包增值回贈高達$240

增值電子錢包賺高達$240回贈(回贈將以優惠券形式自動存入電子錢包)

去睇睇
-$240

Lalamove 電子錢包增值回贈高達$240

優惠更新日期:Wed, 20 Oct 2021 00:13:39 +0800

Tips:我地為咗方便堅慳家人,只要按一下我地提供嘅 Coupon Code 就會自動為你 Copy,跟住可以即刻 Paste 貼上(電腦上就可用 mouse right click/按 [Ctrl] + [V];電話就長按個格然後就按"Paste"就得),立即就可以使用優惠碼,幫你慳埋時間呀!

Lalamove 推出咗電子錢包增值回贈呀,超正,增值電子錢包賺高達$240回贈(回贈將以優惠券形式自動存入電子錢包),無現金交易,撳個掣就即刻Call車送貨!

精選慳家人優惠推介:Lalamove 電子錢包增值回贈高達$240>即刻去睇睇優惠詳情啦!

Lalamove 電子錢包增值回贈高達$240優惠期:即日起

注意:

  • Lalamove錢包增值回贈將以優惠券形式自動存入合資格用戶的電子錢包
  • 優惠券有效期為成功增值當天起計30日,逾期作廢,並將不獲補發或延長有效期
Lalamove 電子錢包增值回贈高達$240

圖片來源:官方網站、Facebook或互聯網

重要告示:haanga.hk 盡力確保這裡所提供的優惠/資訊正確,不過由於商戶可能隨時改變/撴銷/限制優惠條款和內容,所以haanga.hk 並不能確保堅慳家人必定能夠取得優惠,堅慳家人需自行與商戶確認,haanga.hk 並不會為未能取得優惠而賠償損失;此外,請注意,所有優惠由商戶提供,haanga.hk 並不會負擔商戶的任何法律責任,haanga.hk 並不會向堅慳家人送出優惠/現金回贈,敬請留意!

優惠慳人包

Lalamove優惠慳人包

Lalamove 優惠慳人包

Lalamove於2013年12月成立,務求讓用戶通過簡單幾個步驟落單call車,解決貨物的運送交付需求。今日,Lalamove在亞洲、拉丁美洲和美國的20多個市場已開展其業務,連結700萬以上的用戶,與超過700,000司機合作夥伴。我們的司機合作夥伴駕駛著不同的交通工具,以滿足各種市場需求,包括步兵、貨Van,5.5噸貨車和9噸貨車,可以運送所有不同體積的貨物。電單車亦是我們可供選擇的其中一種交通工具,以提供快速和低成本的貨運選擇。lalamove通過專用的手機和網頁版應用程式,用貨物交付服務連接世界各地的用戶和司機合作夥伴。想知Lalamove最新嘅優惠代碼,就要留意Haanga.hk嘅最新消息喇!

更多品牌專屬優惠