HKBN 1000M寬顏 + Disney+ 快閃優惠:月費只需$99

Expires in

優惠期有限!
而家購買香港寬頻 1000M寬頻連Disney+組合bundle,只需每月$99,仲可以免去$680安裝費呀

限500個

🙇🙇呢個優惠可能已過期,不妨按此試一試仲有冇做緊!

同埋睇睇以下最新Disney+優惠代碼/Coupon Code有用無:

Disney+ 獨家《光年正傳》Lightyear 8月3日首播:一睇再睇的4大必看重點

★★★★🔥熱門優惠
太空戰士 一飛衝天!巴斯光年首部個人電影 迪士尼與彼思《光年正傳》8月3日Disney+ 獨家串流上線 一睇再睇的4大必看重點

記住要睇清楚條款呀! >

Expires in

Disney+ X Marvel Studios Dr. Strange《奇異博士2:失控多元宇宙》獨家串流上線

★★★★★🔥熱門優惠
全球勁收9億4千萬美元票房 Marvel Studios《奇異博士2:失控多元宇宙》 Disney+ 6月22日獨家串流上線

快人一步即搶優惠 >

Expires in

Disney+ 限時上線「蜘蛛俠」Spiderman 系列電影

★★★★★🔥熱門優惠
包括:《蜘蛛俠2》《蜘蛛俠3》《蜘蛛俠:驚世現新》《蜘蛛俠:強勢回歸》《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》

按此睇下有幾抵 >

Expires in

Disney+ X 星球大戰最新原創劇集 《歐比王肯諾比》Obi-Wan Kenobi 獨家上線

★★★★★
萬眾期待,星球大戰系列全新原創劇集《歐比王肯諾比》(Obi-Wan Kenobi) 即將於5月27日在Disney+ 獨家上線,兩位星戰元祖演員伊雲麥葵格 (Ewan McGregor)與希頓基斯登遜 (Hayden Christensen)相隔17年後於星戰世界中終於再度同場對決,絕地大師與黑武士之間的史詩式一戰一觸即發,加上浩瀚場景以及緊湊劇情推進,勢必掀起全球星戰熱潮!

咁正嘅優惠即搶啦 >

Expires in

Disney+ 獨家優惠編號/推薦人編號:$50帳額回贈

★★★★★
慳家人只要「推薦人適用計劃」的指定 Disney+ 服務計劃,登記時輸入「推薦人編號」即可賺取額外$50回贈,可以用來交月費呀!

🔥 Code優惠碼:CHUNGCW62485 Copy

Disney+ 香港月費只需$73+年費優惠

★★★★✅必睇推介
DISNEY+ 匯集華特迪士尼公司六大標誌性品牌源源不絕的娛樂影音內容:迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理、Star

咁正嘅優惠即搶啦 >

HKBN 1000M寬顏 + Disney+ 快閃優惠:月費只需$99

優惠更新日期:Thu, 03 Mar 2022 08:01:45 +0800

Tips:我地為咗方便堅慳家人,只要按一下我地提供嘅 Coupon Code 就會自動為你 Copy,跟住可以即刻 Paste 貼上(電腦上就可用 mouse right click/按 [Ctrl] + [V];電話就長按個格然後就按"Paste"就得),立即就可以使用優惠碼,幫你慳埋時間呀!

香港寛頻作為Disney+嘅香港獨家寬頻服務夥伴提供和銷售Disney+服務,趁住Disney+開始提供服務,推出咗一個超抵嘅震撼優惠,係聯同 ZA Bank 一齊推出架,而家購買香港寬頻 1000M寬頻連Disney+組合bundle,只需每月$99(剩係個1000M寛頻都唔單止$99啦),合約期 24 個月,仲可以免去$680安裝費呀,今次仲送埋價值成$73嘅Disney+,真係抵到一個點!不過呢,話得係快閃限時減價,慳家人要快快搶呀!

精選慳家人優惠推介:HKBN 1000M寬顏 + Disney+ 快閃優惠:月費只需$99>即刻去睇睇優惠詳情啦!

有了香港寬頻高速可靠及在城中覆蓋廣泛的寬頻網絡,加上全方位的流動通訊服務,Disney+計劃的客戶無論在家還是在外,均可透過各款支援Disney+的裝置,享受極致的觀賞體驗和欣賞迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star等六大品牌系列,逾1,200套電影及超過16,000集劇集的娛樂內容。


睇下Disney+嘅詳情啦:

香港寬頻 Disney+計劃詳情
月費 每月HK$73
 合約期 24個月
內容庫 迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理和Star

六大品牌;內容包括逾1,200套電影及超過16,000集劇集

 

主要特色

 • 高質影像,零商業廣告
 • 支援高達4部裝置同時串流
 • 精彩影片可下載至多達10部裝置供線下觀看
 • 每個Disney+賬戶可創建多達7個使用者
 • 提供中文字幕,部份更有粵語配音
 • 家長監護功能

 

HKBN 1000M寬顏 + Disney+ 快閃優惠期:即日起,隨時完

注意:

極速王組合補充:
 • 1000M 寬頻服務之系統基本要求:Intel Core2 Duo P8700/2.53 GHz 中央處理器或以上、4GB 系統記憶體或以上、64GB SATA II SSD (讀寫速度至少需要 200MB/s)固態硬碟、Windows 7 或以上、100/1000M 以太網絡卡或其他不時更改之系統要求。在使用光纖寬頻時,需配合由香港寬頻提供的光纖數據機,方能成功接駁網絡。光纖數據機需接駁變壓器/轉接器至外置電源。該變壓器/轉接器只適用於由香港寬頻提供的光纖數據機。請不要使用該變壓器/轉接器於其他電子器材,免生危險。由於光纖纖維線是由玻璃細線所組成,因而極為鋒利。如發現光纖纖維線外露,應立即與香港寬頻聯絡,香港寬頻會派專員跟進。如發現光纖纖維線外露及碎裂,在許可的情況下,應避免接觸該光纖纖維線或其碎片,免生危險。在棄置光纖纖維碎片時,應先放進印有警告字句的密封容器內,再作處理。不要隨便棄置光纖纖維碎片於沒有警告字句及保護措施的廢物箱內。切勿於光纖纖維線附近留下火種或使用發熱之電器用品。如光纖纖維線已成功安裝,切勿凝視外露的光纖纖維線或光纖纖維線的接駁位,以免強光對眼睛產生不良影響。
極速王組合條款及細則:
 • 家居寬頻服務計劃中之每項服務均受香港寬頻之一般條款及細則(請瀏覽hkbn.net/tnc/general.html)、寬頻上網服務之附加條款及細則(請瀏覽hkbn.net/tnc/broadband.html)、以及本家居寬頻服務計劃內之條款及細則所約束。客戶明白及接受香港寬頻有絕對權隨時更改所有的條款及細則,惟香港寬頻會盡力於更改生效前30天內給予客戶合理可行的通知。
 • 極速王組合只適用於指定住宅地區及安裝服務之地址於登記前120日內未曾使用香港寬頻之寬頻服務。
 • 此優惠只適用於2022年2月28日或之前成功登記並生效指定Disney+ 服務組合之客戶。
 • 客戶須於2022年2月28日或之前成功登記及於2022年3月31日或之前成功安裝指定1000M家居寬頻服務計劃,最短合約期為24個月,連豁免一次基本安裝費(價值港幣$680)。
 • 客戶如因更改服務安裝地址而須重新安裝任何組合內之服務,客戶須繳付香港寬頻不時訂定之服務搬遷安裝費,詳情請參閱 hkbn.net/charge。
 • 就所有香港寬頻上門之檢查及維修服務,客戶須繳付香港寬頻不時訂定之檢查及維修費用,詳情請參閱 hkbn.net/charge。若有關故障/問題是由香港寬頻的系統或儀器/配件造成則除外。
 • 如組合內任何一項服務終止,組合內其他服務將一併終止。
 • 每位客戶只限登記此優惠一次,重覆登記恕不受理。此優惠一經登記,即使已登記的服務計劃因任何原因被取消或終止,客戶亦不能再次登記此優惠。
 • 此優惠只適用於指定家居寬頻服務計劃,不可與其他優惠一併使用。
 • 不論任何原因相關之組合 於最短合約期內終止,客戶須支付最短合約期之剩餘優惠月費予香港寬頻作為算定損害賠償;惟客戶因搬遷至未有香港寬頻服務覆蓋地區,而終止有關組合,客戶則須支付下列兩項費用之總和予香港寬頻作為算定損害賠償:包括(i)所登記服務計劃內客戶獲豁免之安裝費或已繳付之安裝費與基本安裝費之差額;及(ii)以禮品的價值按最短合約期的剩餘月份來計算已獲取的禮品之剩餘價(例:禮品的價值為 $2,400,合約期為24個月,客戶於最短合約期完成前6個月終止合約,已獲取的禮品之剩餘價計算方法:$2,400∕24 X 6 = $600)(如適用),禮品的價值以香港寬頻公佈為準。客戶同意香港寬頻先以賬戶內之相關服務的預繳費或任何餘額扣除客戶應繳的算定損害賠償,客戶須繳付剩餘之算定損害賠償費用(如適用)。上述之算定損害賠償為一項合理的事前估計損失而並非一項罰金。組合之所有優惠亦會一併終止。
 • 所有已繳付給香港寬頻之金額一概不得轉讓及/或退回。
 • 如客戶欲終止任何一個已生效之組合,必須給予香港寬頻最少30天之預先通知。所有由香港寬頻提供之器材(如適用者)必須於組合終止生效日起30 天內交還至香港寬頻專門店(詳細地址請瀏覽https://www.chinesean.com/affiliate/clickBanner.do?wId=61312&pId=18658&targetURL=http%3A%2F%2Fwww.hkbn.net%2Fshop)。如客戶未能於有關限期或之前完成交還或如有關器材或其任何部分有所遺失或損壞,香港寬頻將向客戶收取香港寬頻不時訂定之費用 (詳情請參閱https://www.chinesean.com/affiliate/clickBanner.do?wId=61312&pId=18658&targetURL=http%3A%2F%2Fwww.hkbn.net%2Fcharge);有關費用,香港寬頻將直接於客戶登記之信用卡戶口內扣除(如適用),或直接將該費用記入香港寬頻的賬戶內(如適用)。
 • 若客戶於最短合約屆滿期後繼續使用有關組合及/或增值優惠組合,客戶須以最短合約期後之月費(即基本服務月費)支付有關費用。
 • 組合中之個別服務將會收取的其他費用,於個別服務之有關服務條款及細則內列出。
 • 客戶可為極速王組合 選擇「開始使用服務日期」,組合內之服務將於組合「開始使用服務日期」起開始,惟此日期必須為有關組合服務安裝日期後365天內。客戶必須於服務安裝前確定「開始使用服務日期」,一經確定,服務合約即由此日期開始正式生效。客戶明白有關服務於成功安裝後至「開始使用服務日期」期間將不能使用。如客戶於成功安裝服務後,並於「開始使用服務日期」生效前,不論任何原因以致任何服務或組合終止,客戶須支付所登記之組合於最短合約期內之優惠月費總額予香港寬頻作為算定損害賠償,而所有優惠亦會一併終止。
 • 簽約後冷靜期之條款及細則:(1). 客戶於登記指定住宅固網服務(包括家居寬頻及/或家居電話)(「固網服務」)服務計劃翌日起計可享有14天的冷靜期。客戶可於冷靜期內電郵至HKBNbroadband@hkbn.net取消已登記的服務計劃,香港寬頻將不會收任何費用。惟若(i) 客戶已收取禮品;或(ii) 固網服務已完成安裝,冷靜期立即終止。(2). 如客戶在冷靜期內取消任何固網服務計劃,同一服務計劃內之其他服務或同一申請內之其他服務計劃服務或其他增值服務將同時取消。
 • 如有任何爭議,香港寬頻擁有最終決定權。
24個月家居寬頻連Disney+組合 (月費$172) 扣除Disney+每月回贈$73後: 月費$99

客戶每月須繳付Disney+月費HK$73,並於Disney+計劃第1至第24個月可享每月回贈HK$73至同時登記之家居寬頻計劃,惟必須在同時登記之計劃之生效後方可享回贈。 如同時登記之計劃於第1個月仍未生效,累計應回贈金額將於同時登記之計劃生效後方會回贈至下期賬單內。 優惠受條款及細則約束。

Disney+ 服務組合條款及細則:
 • 此 Disney+ 服務組合 (「此計劃」) 須受香港寬頻網絡有限公司(「香港寬頻」)之一般條款及細則 (hkbn.net/tnc/general.html)、Disney+ 訂閱協議 (https://www.disneyplus.com/en-gb/legal/subscriber-agreement )*** 及此Disney+ 服務組合條款及細則所約束。本文所提及的「客戶」指任何登記此計劃的客戶。客戶明白香港寬頻並非 Disney+ 之內容供應商,客戶須完成創建Disney+ 帳戶或登入現有Disney+ 帳戶(如適用)、完成啟動Disney+ 服務並同意及接受 Disney+ 訂閱協議,方可享用 Disney+ 服務。客戶必須年滿18歲或以上方可登記Disney+ 服務。客戶登記之此計劃須受相關的香港寬頻服務之條款及細則及其不時刊出的修訂版本所約束。
 • 客戶同意受此等各自的條款及細則約束。在不影響其他香港寬頻提供的服務及服務計劃下,如Disney+ 訂閱協議、此Disney+ 服務組合條款及細則、任何其他相關的香港寬頻服務之條款及細則及香港寬頻之一般條款及細則出現任何矛盾,除任何有關由香港寬頻提供此計劃特有的條款及細則外,一概以此Disney+ 服務組合條款及細則為準。為施行此計劃並除任何有關由香港寬頻提供此計劃特有的條款及細則外,各文件須按以下遞降次序解釋:a)Disney+ 訂閱協議; b)Disney+ 服務組合條款及細則; c)任何其他相關的香港寬頻服務之條款及細則;及 d)香港寬頻之一般條款及細則。
 • 香港寬頻將向華特迪士尼(香港)有限公司提供合理必要的客戶資料以啟動 Disney+ 服務。當客戶的Disney+ 帳戶啟動後,其使用Disney+ 及 Disney+ 應用程式,包括其特色或功能,一概受Disney+ 訂閱協議約束。
 • 客戶登記此計劃即表示同意將其個人資料按Disney+ 訂閱協議及此Disney+ 服務組合條款及細則所示之方式披露。有關香港寬頻之個人資料及私隱政策聲明,詳情請瀏覽 https://www.chinesean.com/affiliate/clickBanner.do?wId=61312&pId=18658&targetURL=https%3A%2F%2Fwww.hkbn.net%2Ftnc%2FHKBN_PPS_CHI.pdf 。有關 Disney+ 之私隱政策,詳情請瀏覽 https://www.disneyplus.com/legal/privacy-policy*** 及 https://www.disneyplus.com/legal/supplemental-privacy-policy***。
 • 此計劃的24個月月費回贈優惠只適用於同時登記指定寬頻服務計劃(「同時登記之計劃」)之客戶。客戶須承諾使用此計劃最少24個月,並繳付月費 HK$73。24個月月費回贈指客戶於此計劃第1至第12個月可享每月回贈HK$73至同時登記之計劃,惟必須在同時登記之計劃生效後方可享回贈。
 • 如同時登記之計劃於第1個月仍未生效,累計應回贈金額將於同時登記之計劃生效後方會回贈至下期賬單內。不論任何原因以致同時登記之計劃未能成功生效或終止,回贈將自動被取消,此計劃之已繳月費概不退還,香港寬頻亦有權終止此計劃。
 • 客戶須承諾於指定合約期內使用此計劃(「最短合約期」)。不論任何原因此計劃於最短合約期內被終止,客戶須支付提前終止費用,即剩餘最短合約期之應就此計劃繳付的月費予香港寬頻作為算定損害賠償(如適用)。
 • 客戶明白如客戶登記確認完成後,此計劃的開始日期/生效日期將不能修改。
 • Disney+ 服務將於2021年11月16日正式推出,此計劃及Disney+ 服務的最早開始日期/生效日期亦同為2021年11月16日。如於2021年11月2日至2021年11月16日預先登記此計劃,此計劃及Disney+ 服務亦只能於2021年11月16日起開始生效。
 • 香港寬頻會於此計劃及Disney+ 服務開始日期/生效日期發送有關 Disney+ 服務啟動之電郵通知至客戶於香港寬頻登記的聯絡電郵。客戶必須依電郵通知所示的方法透過指定啟動連結前往 Disney+ 網頁,並輸入所需資料建立 Disney+ 賬戶或登入現有Disney+ 帳戶(如適用)以完成啟動服務。
 • 如客戶已經持有 Disney+ 賬戶,可在啟動 Disney+ 服務時,將其現有 Disney+ 帳戶連接到此計劃。為避免重覆訂購及收費,客戶可在「帳戶」頁面查閱/管理訂購內容。如果客戶對現有 Disney+ 帳戶的賬單有任何疑問,請直接與Disney+客戶服務聯繫。如客戶已透過第三方訂購Disney+服務,請直接透過第三方以管理訂購內容。
 • 成功啟動 Disney+ 服務後,客戶必須於 Google Play 或 Apple App Store 下載並成功安裝 Disney+ 應用程式或透過 Disney+ 網站以享用 Disney+ 服務。
 • 此計劃的 Disney+ 服務只可啟動一次。成功啟動後,有關啟動連結將不能再次使用。
 • 一切有關此計劃之開始日期/生效日期、到期日、合約期及收費均以香港寬頻提供的此計劃詳情為準,並與有關Disney+服務之實際啟動日無關。為盡享此計劃所提供的優惠,請盡快按啟動步驟以啟動Disney+服務。
 • 若客戶於最短合約期屆滿後繼續使用此計劃,客戶須以當時之此計劃最短合約期後之月費支付有關費用。如欲在最短合約期屆滿後終止此計劃,客戶可致電客戶服務熱線 128 100 並給予香港寬頻最少30天之預先通知。
 • 客戶明白如客戶的寬頻或流動通訊服務因任何原因未能成功安裝、未能生效、寬頻或流動通訊服務賬戶因任何原因暫停或終止,其 Disney+ 服務亦可能不會生效、或被暫停或終止。
 • 如客戶已有Disney+ 帳戶,根據此計劃終止Disney+ 服務時,並不會被自動取消客戶之該Disney+ 帳戶,而 Disney+ 將在此計劃結束時自動恢復客戶於 Disney+ 帳戶內被暫停的訂閱服務 (如適用),並繼續透過對客戶已有的付款方式進行收費。客戶可在在現有 Disney+ 帳戶下之「帳戶」頁面查閱或管理訂購內容。
 • 客戶應穩當保管有關之 Disney+ 帳號及密碼,香港寬頻及Disney+恕不負責任何因盜用或遺失帳號而導致的損失。
 • 此計劃 / 啟動連結不能兌換現金或其他。Disney+ 服務不能作任何商業用途。
 • Disney+ 服務影像素質取決於客戶的裝置、服務地點及網路覆蓋及表現。Disney+ 服務內容顯示的畫質可能因裝置不同而有差異,而且可能受到多種因素的影響,例如客戶所在的位置、可用頻寬及/或網路連線速度。 可否以高畫質 (HD)、超高畫質 (Ultra HD) 或高動態範圍影像 (HDR) 播放受到網路服務與裝置本身性能的限制。
 • 如有(i) 有關接受此計劃及/或此計劃之登記資格及準則;(ii)啟動或取消此計劃下之Disney+ 服務;(iii) 與此計劃或客戶之香港寬頻賬戶的相關收費查詢,客戶應向香港寬頻查詢 。所有有關 Disney+ 賬戶的內容、支援的裝置及規格詳情,則以 Disney+之最新公佈 (請瀏覽https://www.disneyplus.com) 及 Disney+ 訂閱協議為準。香港寬頻並不會對 Disney+ 之內容、 Disney+ 應用程式下載及/或使用 Disney+ 服務負上任何責任。
 • Disney+ 只提供服務於指定國家/地區包括香港使用,服務內容依據國家/地區而異,而且會不時有所變更。
 • 下載 Disney+ 應用程式及使用 Disney+ 服務時或會產生流動數據用量,客戶須就有關流動數據用量而產生的流動數據費用負責。客戶也可連接Wi-Fi使用服務,以減少流動數據用量。
 • 客戶明白及同意 此計劃的提供須視乎供應情況而定及受制於香港寬頻及Disney+的酌情權,並有可能隨時只能提供至香港寬頻及 Disney+ 釐定之日期。如因任何原因而未能提供有關服務予客戶,香港寬頻有權終止此計劃或提供相同種類的服務以供替代,惟香港寬頻會盡力於更改生效前 30 天內給予客戶合理可行的通知。
 • 香港寬頻保留隨時完全酌情決定更改或終止此計劃、此等條款及細則、任何其他相關的香港寬頻服務之條款及細則及/或香港寬頻之一般條款及細則之權利。
 • 此Disney+ 服務組合條款及細則應受香港特別行政區(「香港」)法律管限。客戶同意接受香港法院的專屬性管轄權。
 • 如中英文條款有所差異,一概以英文版本為準。
 • 注: *** 僅在2021年11月16日起提供
HKBN 1000M寬顏 + Disney+ 快閃優惠:月費只需$99

圖片來源:官方網站、Facebook或互聯網

重要告示:haanga.hk 盡力確保這裡所提供的優惠/資訊正確,不過由於商戶可能隨時改變/撴銷/限制優惠條款和內容,所以haanga.hk 並不能確保堅慳家人必定能夠取得優惠,堅慳家人需自行與商戶確認,haanga.hk 並不會為未能取得優惠而賠償損失;此外,請注意,所有優惠由商戶提供,haanga.hk 並不會負擔商戶的任何法律責任,haanga.hk 並不會向堅慳家人送出優惠/現金回贈,敬請留意!

優惠慳人包

Disney+優惠慳人包

Disney+ 優惠慳人包

Disney+ 為你帶來迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理和 Star 最精彩的故事, 只要一個月費 (原價 $73/月) 即可欣賞 Disney+ 逾1,200部電影以及 16,000集劇集。一個account可以用於4部裝置同時觀賞,無論用手機、平板、電腦、智能電視等都睇到!仲要有好多節目提中文字幕,甚至粵語配音添,又可以意下載至愛影片,離線觀賞。香港 Disney+ 由HKBN獨家代理,要上 Disney+ 就要去HKBN睇下有乜優惠喇!

更多品牌專屬優惠