eatigo 訂座送$25優惠碼

Expires in

優惠期有限!
經eatigo堂食訂座2人或以上,輸入優惠碼,送 $25現金券

Copy優惠碼👉MISSU4✂️

☝️按咗呢度就可以即刻用「貼上/Paste」使用優惠碼,好方便!

-$25

eatigo 訂座送$25優惠碼

優惠更新日期:Tue, 09 Jul 2024 10:58:40 +0800

  • 堅慳架,即睇👉👉👉eatigo 訂座送$25優惠碼MISSU4👈👈👈按此立刻享受慳家優惠

Tips:我地為咗方便堅慳家人,只要按一下我地提供嘅 Coupon Code 就會自動為你 Copy,跟住可以即刻 Paste 貼上(電腦上就可用 mouse right click/按 [Ctrl] + [V];電話就長按個格然後就按"Paste"就得),立即就可以使用優惠碼,幫你慳埋時間呀!

經eatigo堂食訂座2人或以上,輸入優惠碼,即送慳家人$25現金券,下次訂枱可以用呀!

精選慳家人優惠推介:eatigo 訂座送$25優惠碼>即刻去睇睇優惠詳情啦!

eatigo優惠碼有效期:2024年7月8日至31日

eatigo 訂座送$25優惠碼

圖片來源:官方網站、Facebook或互聯網

重要告示:haanga.hk 盡力確保這裡所提供的優惠/資訊正確,不過由於商戶可能隨時改變/撴銷/限制優惠條款和內容,所以haanga.hk 並不能確保堅慳家人必定能夠取得優惠,堅慳家人需自行與商戶確認,haanga.hk 並不會為未能取得優惠而賠償損失;此外,請注意,所有優惠由商戶提供,haanga.hk 並不會負擔商戶的任何法律責任,haanga.hk 並不會向堅慳家人送出優惠/現金回贈,敬請留意!

優惠慳人包

至慳外賣/堂食推介優惠慳人包

至慳外賣/堂食推介 優惠慳人包

飲飲食食,天下無敵。香港人最識飲識食,要慳嘅話睇啱就要出動喇!

更多品牌專屬優惠