AXA「卓越」優遊樂全年旅遊保險:網上投保送$200超市禮券

Expires in

優惠期有限!
購買AXA「卓越」優遊樂全年旅遊保險,專享高達港幣200元超市禮券!

-$200

🙇🙇呢個優惠可能已過期,不妨按此試一試仲有冇做緊!

同埋睇睇以下最新AXA旅遊/健康/家居保險優惠代碼/Coupon Code有用無:

Klook X AXA 旅遊保險優惠

★★★★
Klook與AXA安盛合作推出「 Klook客路旅遊保」應對後疫情的旅行新風險

咁正嘅優惠即搶啦 >

AXA延期年金、人壽保障及儲蓄計劃網上優惠:高達2個月保費回贈!

★★★★★
haanga.hk 剛剛收到 AXA延期年金、人壽保障及儲蓄查詢 提供最新優惠,即刻介紹返俾各位慳家人!

慳家人點可以唔知 >

慳家旅遊保險格價網:買旅遊保險嘅Trivago,保費低至7折優惠

★★★★★
經過慳家嘅測試,香港人最常買嘅Zurich, Chubb, FWD及AXA旅行保險有低至7折優惠!

慳咗即係賺咗>快睇 >

AXA「卓越」優遊樂全年旅遊保險:網上投保送$200超市禮券

優惠更新日期:Wed, 28 Nov 2018 13:27:29 +0800

Tips:我地為咗方便堅慳家人,只要按一下我地提供嘅 Coupon Code 就會自動為你 Copy,跟住可以即刻 Paste 貼上(電腦上就可用 mouse right click/按 [Ctrl] + [V];電話就長按個格然後就按"Paste"就得),立即就可以使用優惠碼,幫你慳埋時間呀!

AXA安盛「卓越」優遊樂旅遊保險,推出全新全年旅遊保 網上投保迎新禮遇,慳家人去旅行都買機票酒店要慳,買旅遊保險就一定要搵間信得過,就算唔好彩還上遺失行李、行程取消等等,都可以有得陪嘛,可以慳返晒機票酒店錢!

只要成功投保「卓越」優遊樂全年保障即送:

  • 投保AXA個人全年旅遊保障,專享HK$100超市禮券
  • 投保AXA家庭全年旅遊保障,專享HK$200超市禮券

AXA安盛推出的「卓越」優遊樂旅遊保險保障包括:

  • 旅程中患病或發生意外
  • 行李、個人財物或旅遊證件失竊;信用卡盜用;行李遺失或延誤
  • 疏忽責任賠償。
  • 因緊急事故需要取消/縮短行程(無法獲退款或所需繳付額外費用)
  • 24小時海外緊急醫療/遣送援助服務

優惠日期:即日 至 2019年1月2日

精選慳家人優惠推介:AXA「卓越」優遊樂全年旅遊保險:網上投保送$200超市禮券>即刻去睇睇優惠詳情啦!
AXA「卓越」優遊樂全年旅遊保險:網上投保送$200超市禮券

注意:

  • 需於 2018 年 10 ⽉ 8 ⽇⾄ 2019 年 1 ⽉ 2 ⽇期間(包括⾸尾兩天)於 AXA 安盛網站申請「卓越」優遊樂全年旅遊保險,⽽於 2019 年 1 ⽉ 2 ⽇或之前成功由AXA 安盛簽發及⽣效,可獲百佳超級市場現⾦禮券(「禮券」)。申請個⼈全年旅遊保險可獲禮券價值 100 港元;家庭全年旅遊保險可獲禮券價值 200 港元。
  • 禮券將會於保單簽發後的⼋星期內郵寄,禮券如有遺失或損毁將不獲補發。
  • 禮遇不適⽤於續保保單、替代保單、任何於保單到期⽇起計三個⽉內被重新啟動的失效保單、轉換⾃ AXA 安盛承保的任何保單、在過去三個⽉內取消的保單、AXA 安盛「⼀折旅遊保」推廣或 AXA安盛員⼯∕員⼯推薦優惠。
AXA「卓越」優遊樂全年旅遊保險:網上投保送$200超市禮券

圖片來源:官方網站、Facebook或互聯網

重要告示:haanga.hk 盡力確保這裡所提供的優惠/資訊正確,不過由於商戶可能隨時改變/撴銷/限制優惠條款和內容,所以haanga.hk 並不能確保堅慳家人必定能夠取得優惠,堅慳家人需自行與商戶確認,haanga.hk 並不會為未能取得優惠而賠償損失;此外,請注意,所有優惠由商戶提供,haanga.hk 並不會負擔商戶的任何法律責任,haanga.hk 並不會向堅慳家人送出優惠/現金回贈,敬請留意!

優惠慳人包

AXA旅遊/健康/家居保險優惠慳人包

AXA旅遊/健康/家居保險 優惠慳人包

AXA安盛為客戶提供單次/全年旅遊保險,以及人壽、健康及財產等全面保障,幫助客戶實踐安穩及豐盛的生活。時至今日,AXA安盛為香港及澳門超過100萬名個人及企業客戶1提供優質的財富保障及管理服務。 AXA安盛度身訂造「卓越」優遊樂旅遊保險,讓您在旅程中遇到意外時,能獲得周全可靠保障,旅行期間設有國際24小時支援服務。 去旅行要買保險,AXA是一個明智之選!

更多品牌專屬優惠